ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை

  • ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதியிலுள்ள சுமார் 300 ஆதிதிராவிடர் குடும்பங்கள் வழிபடும் திருக்கோவில் புனரமைப்பு பணிகளுக்கு நிதி பெற்றுத்தந்தது.
  • கள்ளிமந்தயத்தில் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையின் மூலம் ரூ.1.20கோடி மதிப்பீட்டில் சமுதாயக்கூடம்.
Close Search Window